Tájékoztatás változtatási tilalomról

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Tájékoztatom Önöket, hogy Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2020. (IX.29.) önkormányzati rendeletével 2020. szeptember 30. napjától változtatási tilalmat rendelt el az alábbi ingatlanokra:

1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 055/3, 057/2, 058, 059 és 060/4 hrsz.

A fenti ingatlanokon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdése alapján telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

A változtatási tilalom a helyi építési szabályzat készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig érvényes, három év eltelte után külön rendelkezés nélkül megszűnik.

Balatoncsicsó, 2020. október 1.

Tisztelettel:

Rozgonyi Viktória
jegyző