Tájékoztatás a választáshoz kapcsolódó határidőkről és határnapokról

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök 2024. június 9-ére tűzte ki az Európai Parlament tagjainak és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját.

A választással kapcsolatos legfontosabb határidők és határnapok a következők:

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (pl. átjelentkezési kérelem, mozgóurna iránti kérelem) 2024. április 4-től lehet benyújtani.
https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán átjelentkezésre az a választópolgár jogosult, aki 2024. február 11-én és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell benyújtani. Az átjelentkező választópolgár kérelmét 2024. május 31-én 16.00 óráig módosíthatja, 2024. június 7-én 10.00 óráig visszavonhatja.

A mozgóurna iránti kérelmet az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • a) Nemzeti Választási irodához elektronikus úton
  • aa) elektronikus azonosítással 2024. június 7-én 10.00 óráig,
  • ab) elektronikus azonosítás nélkül 2024. június 5-én 16.00 óráig,
 • b) a helyi választási irodához
  • ba) elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 9-én 12.00 óráig,
  • bb) levélben 2024. június 5-ig,
  • bc) személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig,
 • c) a helyi választási bizottsághoz kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2024. június 9-én 12.00 óráig.

Ajánlóív átadása: legkorábban 2024. április 20-án a helyi választási irodában, az ajánlások gyűjtésére ettől az időponttól kezdve van lehetőség. Ajánlóív igénylése az A4 jelű nyomtatványon: https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1

Nemzetiségi képviselő-jelöltet kizárólag jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet állíthat.

Az egyéni listás jelöltet, a polgármesterjelöltet és a nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a választási bizottságnál.

A jelöltként indulni szándékozó választópolgár a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben.

A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek (egyéni listás, polgármester, nemzetiségi képviselő) sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án 16.00 óra után végzi el.

A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

A választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

2024. június 9-én a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 143. § (1) bekezdése szerinti kampánytevékenység nem folytatható, választási gyűlés nem tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni, a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2024. június 9-én 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

A 2024. június 9-ét megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét.

A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2024. július 9-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

A szavazóhelyiségben szavazni 2024. június 9-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Szentantalfa, 2024. március 21.

dr. Varga Viktória
jegyző, HVI vezető