Tájékoztatás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást a településen 2019. január 1. napjától Szentantalfa Község Önkormányzata látja el.

A közszolgáltatás igénybevételének szabályait, a közszolgáltató és az igénybevevők körének egymással szembeni jogait és kötelezettségeit, és a közszolgáltatás díját a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken biztosítja az ingatlantulajdonosok számára a szolgáltatás megrendelésének lehetőségét:

A szolgáltatás megrendeléséhez a szállítás szervezése érdekében a megrendeléskor szükséges megadni a következő, ingatlanhoz kapcsolható adatokat, mint

  • az elszállítandó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz becsült mennyisége,
  • a tárolómedence és a hozzá legközelebbi (még megközelíthető) hely 1-2 méteres pontossággal becsült távolsága,
  • a szolgáltatás igénybevételének tervezett időpontja(i),
  • kapcsolattartásra alkalmas telefonszám,
  • szükség esetén a kapcsolattartásra alkalmas e-mail cím.

A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett – számla ellenében – a szolgáltatás igénybevételét követően köteles megfizetni. A számlát a Szolgáltató állítja ki a helyszínen, a szennyvíz elszállításakor. A díj készpénzben fizetendő.

A közszolgáltatás díja:

  • Balatoncsicsó: 2.678 Ft/m3 + áfa
  • Óbudavár: 2.116 Ft/m3 + áfa
  • Szentjakabfa: 2.676 Ft/m3 + áfa
  • Tagyon: 2.900 Ft/m3 + áfa

A megrendelhető minimum szállítási mennyiség 5 m3.

A szolgáltatással kapcsolatos egyéb előírásokat a közszolgáltató szabályzata tartalmazza.