Lakossági tájékoztatás a háziorvosi szolgálat jövőbeni működéséről

A háziorvosi szolgálat jövőbeni működéséről Zánka és Térsége Intézményirányító Társulás, a mellékelt részletes rendelési időn túlmenően, az alábbi tájékoztatási adja. A háziorvosi szolgálatot, 2016. január 01-től Dr.Varga István és Dr.Sőlh Tamás, tapolcai praxissal rendelkező háziorvosok látják el, mindketten nagy gyakorlattal rendelkező, tapasztalt háziorvosok.

Az ÁNTSZ valamennyi rendelő (Balatonszepezd, Zánka, Szentantalfa, Balatoncsicsó) működési engedélyét megadta, a rendelők működnek. Az OEP Veszprém megyei szervezete a további finanszírozáshoz szükséges dokumentumokat, befogadta.

Az IT irányítását végző polgármesterek és képviselőtestületek a helyettesítő orvosok, szakasszisztencia díjazását, a rendelési idők megállapítását, minősített többséggel, egyhangúan, ellenszavazat nélkül jóváhagyták.

Az ügyeleti szolgálat az eddigi gyakorlatnak megfelelően Balatonfureden működik, elérhetősége (személyes, telefonos) változatlan marad.

Az asszisztensek személye és elérhetősége — időben és helyszínét tekintve – változatlan Kovácsné Ildikó és Szigetiné Tarczali Erzsébet közalkalmazottként folytatja munkáját.

A háziorvosi praxis értékesítésére Dr. Király Tünde doktornőnek 2016.június 30-ig van lehetősége. A jogszabályi előírásoknak megfelelően ebben a félévben, a helyettesítés önkormányzati feladat.

Az átmeneti időszak, meggyőződésünk szerint — habár az eddigiekhez képest más formában, rendelési időben és helyszíneken – zavartalan lesz.

Kérem a tájékoztatás elfogadását!
Zánka és Térsége IT polgármesterei és tagjai nevében: Filep Miklós elnök