Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Balatoncsicsó és Monoszló községek önkormányzatai közös útfelújítási projekttel sikeresen pályáztak a VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati felhívásra.

Veszprém megyéből a két településen kívül külterületi közút felújításra rendkívül kis számú, hat település,  nyújtott be sikeres pályázatot, ami rendkívül komoly sikerként értékelhető.

A hosszas előkészítés közbeszerzési eljárás után a kiviteli munkák elvégzésére a VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft. kapott megbízást, mint legkedvezőbb árajánlat tevő.

Az összberuházás pályázat kezdéskori bruttó összege a támogatási okirat alapján 113.109.003,- Ft, a pályázati támogatás összege 92.170.848,- Ft.

A projekt műszaki tartalma:

Az összekötő út felújítása 1817 m hosszban, (Monoszló 1147 m, Balatoncsicsó 670 m) 3 m szélességű 6 m vastag AC11 kopórétegű aszfalttal, 50-50 cm kétoldali padkával, egyoldalú felszíni vízelvezető a földárok kiépítése.

A fenti jogerős építési engedéllyel rendelkező összekötő út felújításon kívül a Balatoncsicsó 055/3-058-1266. hrsz-ú 584 méter hosszú Fenyves-hegyre vezető közutakon és Monoszlón 1341 méter hosszon valósul meg nem engedélyköteles útjavítás.

  1. március 1-jén megtörtént a munkaterület átadás, a kivitelező cég elkezdte az előkészítő munkákat.

A projekt megvalósulásának tervezett vég határideje 2019. július 31.

Az érintett útszakaszokon szakaszos útlezárásra, forgalom lassításra kell számítani.

Kérjük szíves együttműködésüket a kivitelezés gördülékeny lebonyolításában.

A projekttel kapcsolatos információkat Ferenczy Gábor projektmenedzser Tel.: 20-442-1311, e-mail: és Rákos József műszaki ellenőr Tel.: 06-30-400-7052, e-mail: jogosult adni.

Bízva szíves együttműködésükben:

Balatoncsicsó, 2019. 03.05.

Schumacher József
polgármester