Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Balatoncsicsó Község Önkormányzata jogszabályi előírások alapján elindította a település teljes közigazgatási területére szóló településfejlesztési koncepció és örökségvédelmi hatás- tanulmányának elkészítésének, valamint település-szerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának felülvizsgálatának folyamatát.

Kérjük, amennyiben a készülő terv-dokumentációhoz kérdése, észrevétele, igénye van, szíveskedjék írásban 2020. szeptember 30-ig elküldeni a e-mail címre.