Polgármesteri határozatok – 2020. március 25.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a települési képviselők előzetes véleményét kikérve az alábbi határozatokat hozom:

33/2020. (III.25.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a Faluház tetőfelújítási és kapcsolódó feladatok ellátásáról (DOC, 13 kb)
Melléklet:
1_Gazdasági szereplők kiválasztása (PDF, 167 kb)

34/2020. (III.25.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a szociális étkeztetés és gyermekétkeztetés, mint társulásban ellátott feladatok vonatkozásában a társulási megállapodásban rendeletalkotásra kijelölt Szentantalfa Község Önkormányzatának az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról (DOC, 13 kb)
Melléklet:
2_Szoc.rendelet módosításának véleményezése (PDF, 173 kb)

35/2020. (III.25.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a falugondnoki munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánításáról (DOC, 14 kb)
Melléklet:
3_Falugondnoki pályázat elbírálása (PDF, 171 kb)

36/2020. (III.25.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a Balatonfüredi Többcélú Társulás által fenntartott Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában az intézményi térítési díjak 2020. április 1. napjától való meghatározásáról (DOC, 15 kb)
Melléklet:
4_Többcélú társulás térítési díjak véleményezése (PDF, 297 kb)