Polgármesteri határozatok – 2020. május 29.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a települési képviselők előzetes véleményét kikérve az alábbi határozatokat hozom:

42/2020. (V.29.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a Faluház tetőterének üveggyapottal való szigetelésére ajánlattételre felkérés ügyében (DOC, 14 kb)
Melléklet:
1_Gazdasági szereplők kiválasztása (DOC, 39 kb)

43/2020. (V.29.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetek falugondnok munkakör betöltéséről (DOC, 16 kb)
Melléklet:
2_Falugondnoki pályázat (DOC, 18 kb)

44/2020. (V.29.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi ellátásáról szóló értékelés elfogadásáról (DOC, 13 kb)
Melléklet:
3_Gyermekvédelmi beszámoló (DOC, 32 kb)

45/2020. (V.29.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a Balatoncsicsó Község Önkormányzata, a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közötti, az önkormányzat tulajdonát képező sportpálya és játszótér használatáról szóló megállapodásról (DOC, 14 kb)
Melléklet:
4_Sportpálya és játszótér használat (DOC, 45 kb)