Polgármesteri határozatok – 2020. április 23.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a települési képviselők előzetes véleményét kikérve az alábbi határozatokat hozom:

39/2020. (IV.23.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a határozat mellékletét képező „Balatoncsicsó Község Önkormányzata Gazdasági Program 2020-2024 évekre” című dokumentumot elfogadásáról (DOC, 13 kb)
Melléklet:
1_Gazdasági program (DOC, 45 kb)

40/2020. (IV.23.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a Faluház tetőfelújítására és a kapcsolódó feladatok ellátására a Dádi-Beszti Kft. (8272 Szentantalfa, Templom u. 9., adószám: 23273544-1-19) által adott összesen bruttó 2.712.820 Ft összegű ajánlatot elfogadásáról (DOC, 13 kb)
Melléklet:
2_Ajánlatokról döntés tető (DOC, 41 kb)

41/2020. (IV.23.) Balatoncsicsó Önkormányzati határozat a Falugondnoki Szolgálat Gépjármű Használati Szabályzatát 2020. április 15-i hatállyal az előterjesztés melléklete szerint elfogadásáról (DOC, 13 kb)
Melléklet:
3_Gépjármű üzemeltetési szabályzat terv (DOC, 39 kb)