Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatási tevékenység ellátására

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás biztosítása Balatoncsicsó település közigazgatási területén.

A leürítés és ártalmatlanítás helye: Nagyvázsony szennyvíztisztító telep.

A lakosság létszáma: 249 fő (2023. január 1-jei adat szerint)

Földrajzi, közlekedési jellemzők: a település a Nivegy-völgyben található, a 7312-es számú, Zánkát és Nagyvázsonyt összekötő útról közelíthető meg a település.

A várható ürítési mennyiség az elmúlt években a szennyvíz ürítését és kezelését végző Bakonykarszt Zrt. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján: 400 m3/év

A közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés hatálya: 2024. január 1-jétől számított 5 év.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítésére a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján kerül sor. Az Önkormányzat a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt, biztosítja azonban közszolgáltató számára a közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatást.

Melléklet: