Települési ügysegéd

Az alábbi ügyekben a járási hivatal települési ügysegédje általános tájékoztatást nyújt, a kérelemhez szükséges nyomtatványok tőle elkérhetőek és segítséget ad a nyomtatványok kitöltéséhez. A kérelmeket befogadja és eljuttatja a járási hivatal ügyintézőjéhez további intézkedés céljából.

 • időskorúak járadéka: a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorit (tehát az irányadó nyugdíj korhatárt betöltött) személyek részére nyújtott jövedelempótló támogatás, amely a jövedelemmel egyáltalán nem, vagy alacsony összegű nyugdíjjal rendelkezők szociális biztonságát hivatott szolgálni.
 • ápolási díj: a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló nagykorú személy számára biztosítható, havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet teljes munkaidőben nem tudnak folytatni. Az ellátás nem az ápolt személyt, hanem az őt ápoló hozzátartozót illeti meg. Az ellátáshoz szolgálati idő és egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kötődik.
 • alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás: célja a szociálisan rászorultak részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához, valamint a betegséggel összefüggő kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Közgyógyellátás keretében gyógyító ellátás hatályos közgyógyellátási igazolvánnyal vehető igénybe.
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság keretében azok számára biztosítja az állam az egészségügyi szolgáltatások ingyenes elérését, akik valamely szociálisan méltányolható okból nem minősülnek biztosítottnak.
 • az aktív korúak ellátása, azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és – a rendszeres szociális segély helyébe lépő – egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Célja, hogy a megélhetéshez szükséges minimális jövedelmet biztosítsa azoknak, akik munkanélküliségük miatt nem rendelkeznek a megélhetéshez szükséges jövedelemmel.

A járási hivatal települési ügysegédjénél leadhatóak az alábbi dokumentumok is, például:

 • Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról
 • Okmány, rendszámtábla leadása kötelezés miatt
 • Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)
 • Parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény iránti kérelem
 • Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
 • Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem
 • Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelmek
 • Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés
 • Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem
 • Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
 • Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelmek
 • Családi pótlék megállapításához való kérelem
 • Szabálysértési feljelentés
 • Fogyasztóvédelmi panaszbejelentés
 • Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem
 • Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról
 • Hadigondozotti ellátással kapcsolatos kérelmek
 • Kérelem egyszeri segély igényléséhez nyugdíjasok részére (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság)
 • Méltányosságból adható egyszeri segély kérelem gyógyszerköltségre
 • Bejelentés tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő megkezdéséről/folytatásáról
 • Földhasználati bejelentés
 • Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz
 • Öregségi nyugdíj iránti kérelem
 • Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

Az Ön települési ügysegédje:
Németh Zsoltné
Ügyfélfogadási idő: minden pénteken
Balatonszepezd: 8.00 – 9.00
Zánka: 9.15 – 10.30
Szentantalfa: 10.45 – 12.00
Tihany: 12.30 – 13.30

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
BALATONFÜREDI JÁRÁSI HIVATAL
8230 Balatonfüred, Felső köz 2. telefon: 87/581-600, fax: 87/581-600, e-mail: