Rendőrség körzeti megbízott

Hetesi András törzszászlós
körzeti megbízott
8251 Zánka, Iskola utca 11.
Telefon: +36-87-482-287, +36-30-945-4660

Fogadóóra:
Minden hónap 3. csütörtök 8:00 – 11:00

Segélyhívó: 112