Lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

A 2019-es év első negyedévének fontosabb döntéseit, főbb terveit ismertetjük a tájékoztatóban.

Több közös egyeztetés után fogadta el Balatoncsicsó Önkormányzata az idei költségvetést 104.121.000 Ft összegben.

A fenti főösszegből alanyi jogon járó működési támogatás, 19.262.984 Ft, egyéb működési támogatás 2.633.000 Ft.

A költségvetésen belül legjelentősebb összeg a sikeres külterületi út pályázat támogatási összege, mely 30.976.978 Ft, terveink szerint 2019. július 30-ig forgalomba helyezési engedéllyel a Balatoncsicsó – Monoszló összekötő út és egyéb önkormányzati közutak javításai készülnek el.

A kiadási oldalon jelentős összeget képvisel az Óvoda, Védőnői szolgálat, Közös Hivatal, Háziorvosi ellátás, szociális típusú ellátások finanszírozása, ezekre közel 12 millió Ft szerepel a költségvetésben.

Az idei évben is a település méretéhez képest kiemelt összeg áll rendelkezésre szociális támogatásokra, kulturális rendezvényekre, a községgazdálkodás sokrétű feladataira.

2019. január 1-től minden Nivegy-völgyi település önállóan működteti az egyedi szennyvízkezelő rendszer berendezéseit. A karbantartás környezetvédelmi előírásainak megfelelően Balatoncsicsó egy kisteherautót vásárolt a feladat ellátásához. A karbantartási feladatokat Szuhánszky László látja el, elérhetősége: 06-30/506-17-64.

2019. április 1-től a Faluház vezetője Gyarmati Rózsa nyugdíjba vonulás előtti felmentési idejét tölti.

Helyettesei Lovas Nikolett és Hajba Zoltán, a faluház feladatai mellett a turistaszálló, játszótér, esküvők, orvosi rendelő üzemeltetés, gyógyszer házhozszállítás, temető működtetés feladatait is ők látják el. Elérhetőségük munkaidőben: Lovas Nikolett 06-30/517-53-44,  Hajba Zoltán 06-20/344-14-67.

Terveink:

 • Az idei év legnagyobb és legszerteágazóbb feladata a rendkívül bonyolult és szigorú VP 6-7.2.1.7.4.1.2-16 nyertes pályázata alapján Balatoncsicsó – Monoszló községek alkotta konzorciumnak a külterületi helyi közút projekt lebonyolítása, elszámolása.
 • 2019.május 15-i határidővel a Magyar Falu Program elsők között meghirdetett pontja a Közösségi színterek felújítására, programszervezésre és közösségszervező munkatárs egy éves bérösszegére lehet pályázni. Folyik a pályázat előkészítése, a programokhoz számos helyi ötlet fogalmazódott meg, ezek pontosítása és beillesztése a ciklikusan zsúfolt éves rendezvénynaptárba jelentős feladat.
 • Rövidesen ismételten kiírják a Zártkert Program pályázatát, melyre megfelelő feltételek esetén, olyan közútra pályázhat az önkormányzat, mely megvalósítási nyomvonala a jogi úton halad és a felmerülő, pályázatban nem szereplő költségeket az érintett ingatlan tulajdonosok finanszírozzák.
 • Megújult faluközpontunk, a rendezett közterületek mindannyiunk életminőségét előnyösen befolyásolja, ehhez a tavalyi évhez hasonlóan kérjük az ingatlantulajdonosok, használók aktív közreműködését, hisz kizárólag önkormányzati erőforrás nem elegendő az zöld felületek és vízelvezető árkok rendbetételéhez.
 • A megfelelő tájékoztatás és információáramlás érdekében 2019 áprilisában létrehozzuk az Önkormányzat Facebook oldalát, mely reményeink szerint a pozitív lehetőségeket, észrevételeket, jószándékú kritikákat fogalmaz meg és közösségépítő hatása is lesz.
 • Kiemelkedő, jeles ünnep előtt áll a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átadásának 25 éves évfordulóját ünnepli 2019. április 6-án. Az alapító, tulajdonos önkormányzatok Óbudavár, Szentjakabfa, Szentantalfa, Tagyon, Balatoncsicsó községek 1992-ben rendkívül bátor döntése nyomán 1993. szeptember 1-től indult általános iskolai oktatás a Nivegy-völgyben.
  Az öt kistelepülés elévülhetetlen érdeme, hogy minden anyagi erőforrást mozgósítva működőképesen tudta átadni állami fenntartásra. Köszönet a szülőknek, hisz rendkívül kis arányban iratták másik általános iskolába a gyermekeket. Köszönet a mindenkori tanári karnak, technikai dolgozóknak, hogy munkájukkal hozzájárultak a negyedszázados jubileum eléréséhez.
  2016. szeptember 1-től a fenntartói feladatokat a balatoncsicsói német nemzetiségi önkormányzat látja el, igénybe véve a nemzetiségi iskolák működtetésére szolgáló kiemelt normatívát.
  2019-ben 133.066.000 Ft főösszeg áll rendelkezésre az iskolai feladatok ellátására, tehát az öt tulajdonos önkormányzat 2016.évi márciusi döntése megalapozott igényt segített elő, nem kell önkormányzati forrást biztosítani az idei évben sem. Iskolaalapító településként Boldog Születésnapot! és még sok esztendő sikeres működést kívánunk.

Schumacher József
polgármester