Lakossági tájékoztató – 2018

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A község képviselő-testülete 2018. 02. 26-án fogadta el 2018. évi költségvetését, melynek költségvetési fő összege: 87.898.000 Ft.

Az önkormányzati törvény által meghatározott kötelező feladatok ellátása az elsődleges cél, ezen belül minden olyan intézmény megfelelő színvonalú működtetése, mely a lakossági ellátásokat szolgálja.

Bevételi oldalon fő cél, az állami normatíva mellett,  az önkormányzati vagyonnal való megfelelő hatékonyságú gazdálkodás, melynek összege örvendetes módon évről-évre növekszik.

Többször elhangzott már, hogy Balatoncsicsó közigazgatási területén többen gazdálkodnak és kapcsolódnak ki, mint amennyien életvitelszerűen élnek a közigazgatási területen. Ennek tükrében elvárás a helyi adóbevételek növelése, a megnövekedett –  nem az állandó lakosokat érintő – feladatok finanszírozása.

A tervezett fő fejlesztések a következők:

 • Orvosi rendelőnél 5 db ablak cseréje, tetőhéjazat átrakása, vízelvezető csatorna bővítés, homlokzat felújítás, szivárgó rendszer felújítása.
 • Temetőben a parkoló rész burkolása, melyhez kis összegű 750.000,- Ft-os pályázati támogatást tud az önkormányzat igénybe venni.
 • Sikeres pályázat által rendelkezésre áll a Liliom utca – Fő utca fel nem újított részére a forrás. Itt a Bakonykarszt Zrt. jelenleg az elöregedett ivóvízvezetéket cseréli, így megfelelő technológia tömörödés után kezdődhet el a munka.
 • Közel húsz hónapja beadott pályázatunk van a játszótér fejlesztésére, újszerű tornaeszközökre, elbírálás még nem történt. Saját erőből újítjuk fel a jelentős használat miatt elhasználódott négyes hintát és új játékelem is elhelyezésre kerül.
 • Monoszló községgel közösen nyújtottunk be pályázatot a két község közti közút felújítására, mely aszfaltozott vízelvezető árokrendszerrel ellátott, 3 méter széles utat jelent árokkal, ezen kívül mindkét községben építési engedéllyel nem rendelkező keskeny nyomtávú közút zúzalékolására lesz mód. Megvalósítás 2018-2019. évben történik meg.
 • A képviselő-testület az állami normatíva felett biztosít forrást a község szociális feladataira. Az idei évben is rendelkezésre áll a családi pótlékban részesülő gyermekek támogatása és a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők egyszeri támogatása.
 • Kedvelt a középiskolások körében a szociális középiskolai ösztöndíj. 2018. év első félévére 4 tanulónak került megállapításra a havi 6-8.000,- Ft-os/hó támogatás.
 • Külön soron fogadott el támogatási összeget a testület kamatmentes építési kölcsön folyósítására, itt jelenleg a feltételek kidolgozása folyik, mely alapján 60 hónapos kölcsönt biztosítana az önkormányzat a pályázati feltételeknek megfelelő igénylő részére.

Fontos szempont, hogy kellő garanciális elem kerüljön be a rendeletbe, viszont a hozzájutás se tartalmazzon teljesíthetetlen feltételeket.

 • A község közigazgatási területén közel 160 helyrajzi számú közút található, melynek nyomvonala megközelíti a 101 km-t, ezt csak az önkormányzat karbantartani, fenntartani nem tudja és nem kívánja egyedül. Az ide vonatkozó jogszabályok alapján a használónak, gazdálkodónak is van ebbéli kötelessége, ezt főleg a földalapú támogatást igénybe vevők tudhatják, hisz a feltételrendszer része az út karbantartása, felszíni vízelvezető árkok, rézsűk gondozása.

A jövőben csak ott van reális lehetőség –  akár tulajdonosi összefogással – megfelelő közút kialakítására, tervezésére, ahol a nyomvonal szélesség minimálisan 4 m, lehetőség van 4-500 méterenként kitérőket kialakítani és az út a térkép szerinti nyomvonalon halad.

Jelentős a lakosságot, ingatlantulajdonosokat érintő helyi rendeleteket fogadott el a képviselő-testület, melyek megtalálhatóak a Nemzeti Jogszabálytárban és az önkormányzat honlapján.

Törvényi kötelezés által került elfogadásra a település arculati kézikönyve és településképi rendelete.

Kérjük, amennyiben bármilyen építési, felújítási jellegű elképzelésük van, a fenti rendelet alapján járjanak el, ehhez segítséget nyújt településünk főépítésze Németh Balázs. E-mail címe: , tel.: 30-2384374.

Szintén év elejétől hatályos a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet. Az elfogadott rendelet alapján továbbra sem kell sírhely megváltást fizetni. Teljesen egyértelmű felelősségrendszert tartalmaz a rendelet 16. § 1-7. pontja, mely a közösségi együttélés szabályainak megsértéséről szól. Ezek a síremlékek karbantartásáról, helyreállításáról rendelkező pontját folyamatosan be kívánjuk tartatni.

Ezúton is köszönjük a többség elismerését a temető megszépült környezetéért, közös felelősségünk a fenntartása.

A temető parkolóban elhelyezett hulladéktárolók csak és kizárólag a temetőből származó hulladékok elhelyezésére szolgál, háztartási hulladék nem helyezhető el!

Önkormányzatunk a tavaszi-nyári hónapok tapasztalatai alapján hoz majd döntést kamera elhelyezéséről, ha egyéb módon a környezet állapotát nem tudja fenntartani.

 1. 11. 28-tól hatályos a környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet. Fontosabb szabályai:

Kerti hulladékot a település belterületén vasárnap és ünnepnap kivételével lehet égetni;

 1. 01. – 03. 31. között 08.00 – 18.00 óra között,
 2. 01. – 09. 30. között 08.00 – 19.00 óra között,

a részletes szabályozás a rendelet 2-3-4. §-ban található.

Másik fontos eleme az ingatlanok és közterületek tisztántartása. Az ország több ezer településén, így Balatoncsicsón is közel 25 évig a rendelkezésre álló közfoglalkoztatotti állomány megfelelő kapacitást biztosított, nem csak a közterek, hanem az érintett ingatlantulajdonosok feladatát képező zöldfelületek, vízelvezető árkok tisztántartására. A munkaerőpiaci változások, főleg Nyugat-Magyarországon , szinte teljesen felszámolták a közmunkás létszámot, így  szép lassan vissza kell térnünk a rendszerváltozás előtti, az ingatlan tulajdonosának, használójának közreműködésére. Községünkben ezt nehezíti, hogy közel az ingatlanok egyharmada csak pihenésre, kikapcsolódásra szolgál, nem tartózkodnak itt a tulajdonosok.

A tavalyi évben már nagyon szép számmal voltak, akik gondozták az ingatlanjuk előtti zöldfelületet, árkot és virágládát, melyet ezúton is köszönünk.

Közös érdekünk, hogy településünk vonzó környezete megmaradjon, ez alapján a rendelet 12. § 1-7. pontját ajánljuk figyelmébe minden építési és bontási tevékenységet végzőnek.

Szintén 2018. január 1-től hatályos a település rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

A rendelet alapján gyorsabbá válik bizonyos értékhatár alatt a tulajdonosi jogok gyakorlása, tartalmazza a közel 160 közút helyrajzi számát és területnagyságát.

Jelentős összeget biztosít a központi költségvetés kulturális feladatokra, így a már megszokott népszerű rendezvények megtartásra kerülnek, a falunapi rendezvények kiegészülnek egy jubileumi rendezvénnyel.

1993. márciusában már nagyban folytak az átalakítások a Magyar Tenger Mgtsz-től megvásárolt irodaépületben, melyet a Nivegy-völgyi települések – kormányzati támogatással – iskola céljára vettek meg.

Hónapokig társadalmi munkában dolgoztak a helyi szülők, iparosok, így vált lehetővé, hogy rekordidő alatt a munkák elkészültek és 1993. szeptember 1-jén megszólalt az első csengő.

A nyári ünnepségre, az akkori képviselő-testületek tagjait,  a tantestületben meghatározó szerepet vállaló pedagógusokat, sikeres itt végző diákokat és az akkori rendkívül bátor döntést támogató német nemzetiségi vezetőket tervezzük meghívni.

Tisztelt Címzett!

A balatoncsicsói képviselő-testület nevében ezúton köszönöm meg a helyi civilszervezeteknek, családoknak, nyaralótulajdonosoknak a különböző mértékű és jellegű segítséget, mellyel „élő szövet”-ként tudott működni 2017-ben községünk.

Balatoncsicsó, 2018. április 16.

Schumacher József
polgármester
Balatoncsicsó Község Önkormányzata