Lakossági tájékoztatás – 2017. május 11.

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időszak önkormányzati döntéseiről, pályázatokról, és lakossági együttműködést igénylő tervekről szól a tájékoztató.

 • Balatoncsicsó község – mint konzorciumvezető – közösen nyújtott be pályázatot Monoszló községgel a két községet összekötő közút felújítására; az építési engedély jogerőssé vált.
  A pályázat tartalmazza még a Fenyves-hegyi útszakasz nem aszfaltozott felújítását a 060/4. hrsz-ú erdőig.
  Tájékoztatás a pályázat befogadásáról, elbírálásáról még nem érkezett.
  A kiírt pályázat hírére szinte minden szőlőhegyből érdeklődtek a lehetőségek iránt, de csak olyan közút jöhetett szóba, mely a jogi nyomvonalon halad, nem kérhető engedély a 3 m-nél keskenyebb nyomtávú közutak építésére, csak aszfaltozásnak nem minősülő javítási módszerek jöhettek szóba. Teljes az ellentmondás az utakkal kapcsolatosan, szinte mindenki – nyaralótulajdonos, termőföld- és szőlőtulajdonos – aszfaltozott utat szeretne, ezek tervezése, megvalósítása jelentős összegeket igényelnek.
  A már meglévő bel- és külterületi aszfaltos utak állapota, a nem rendeltetésszerű használatból eredően egyre romlanak.
  Frissen aszfaltozott úton 40 tonnás járművek, noha 10 tonnás korlátozó tábla van kitéve. Szintén frissen aszfaltozott útszakaszon lánctalpas nyomok éktelenkednek, noha egyértelmű szabály vonatkozik ezen erőgépek mozgására.
  A bejegyzett felszíni vízelvezetők hegyeinkből szinte teljesen eltűntek, a lezúduló iszap rongálja útjainkat.
  A közutak tulajdonosán túl az utat használóknak is keletkezik kötelezettségük, ezt általában a hegyközségi hegyrendtartás és a 4/2004.(1.13.) FVM rendelet 2. számú melléklete 7. pont 2. bekezdésében, valamint all. pont 1. és 2. bekezdésében leírtak szabályozzák.
 • Balatoncsicsó község képviselő-testülete megrendelte a község vízelvezető rendszeréhez tartozó 1298. hrsz-ú közút részleges kimérését a belterület védelme érdekében az útszakaszból, a szőlőkből lezúduló iszapot el kell szállítanunk. Szintén a felszíni vízelvezetést szolgáló 017/1. hrsz-ú vízmosás kimérését és részleges felújítását tervezzük az ingatlantulajdonosok bevonásával a Szent-György-hegy dűlőben található 1541., 1550. hrsz-ú közutaknak, melyek kimérése 2017. június 30-ig megtörténik.
 • Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Belügyminisztérium belterületi útfelújítási pályázatára, ennek alapján a maximálisan igényelhető 15 millió Ft elnyerésével és 2.647.059,- Ft saját erő biztosításával összesen 17.647.059,- Ft értékben felújításra kerül a busz-forduló, a Fő utca páros oldalán haladó út és 150 folyómétemyi a Liliom utca azon részére, ahol az önkormányzat 500.000,- Ft támogatásával a Bakonykarszt Zrt. kicserélte az ivóvíz fővezetéket és új lakossági becsatlakozásokat épített ki. A felújítás 2017. augusztus 31-ig elkészül,és megújul a templom előtti kis tér is.
 • 2018-ban a Bakonykarszt Zrt. a Gördülőfejlesztési terv alapján cseréli ki a még visszamaradt kb. 150 folyóméter szakaszt a Fő utca 15-. Liliom utca 13. között, erre az útszakaszra az idei évben nyújtottunk be felújítási pályázatot, kibővítve a Fő utca páratlan oldalának kezdetéig.
 • Szintén sikeres pályázat igénybevételével teszünk eleget a balatonfüredi Járási Hivatal végzésének és végzünk belső átalakítást a ravatalozóban és építünk ki kerítés-rendszert az egyre gyarapodó vadkárosítás megakadályozására.
  Kérjük szíves együttműködésüket a veszélyes, eldőlt sírkövek beazonosításában, mert a kegyeleti előírásokat betartva az ép sírok közül el kell helyeznünk, ennek folyamata még kidolgozás alatt áll.
  Amennyiben a festékkel bejelölt sírok leszármazottjairól információval rendelkeznek, kérjük szíveskedjenek Gyarmati Rózsa részére jelezni elérhetőségüket.

Örömteli módon egyre több ötlet jön helyiektől, gazdálkodóktól fejlesztési elképzelések tárgyában, melyet szívesen fogadunk, de lehetőségeinket behatárolja a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nemzetiség önkormányzat által 2016.09.01-től történő átvétele.
Az iskola tulajdonos önkormányzatai 2016. március 29-i határozatának fő eleme, hogy finanszírozási forráshiány esetén helytáll addig az időpontig, ameddig a bejövő gyermeklétszám már finanszírozhatóvá teszi az intézményt. Az öt község közül érdemleges pénztartalékkal Balatoncsicsó önkormányzata rendelkezik, így 12-15 millió Ft tartaléknak mindig szabadon felhasználhatónak kell lennie, 2017-ben erre a költségvetés alapján nem lesz szükség, reméljük vis maior helyzet nem áll be. Fenti kötelezettség az iskola jövőjét szolgálja.
Az átvételtől alig egy tanév telik el, már most megállapítható és követhető a fejlődés, sikeres az év, bízunk benne, hogy a már Monostorapátitól-Zánkáig, Köveskáltól-Nagyvázsonyig egyre népszerűbb iskolába, egvre többen iratkoznak be.

Ami másfél-két évtizede szinte elérhetetlennek látszott, a munkaerő-piaci lehetőségek javulásával Balatoncsicsón 2017. március 1-től megvalósult, nincs közfoglalkoztatott az önkormányzatnál. Kivétel nélkül el tudtak helyezkedni, vagy olyan mértékű alkalmi munkát tudnak vállalni, ami meghaladja a közfoglalkoztatotti jövedelmet.

Több mint 25 évig a zöldfelület kezelését minta-szerűen megoldottuk, de most a civil kurázsi, a lokálpatrióta szemléletet szeretnék ismét életre hívni az önkormányzat nem kötelező feladataihoz. Páran még emlékeznek a társadalmi munkák hangulatára a közös temető kaszálásra, fa- ültetésekre, ezt természetesen a faluközösség átalakulásával nem állíthatjuk vissza. Az erre hatályos többször módosított 7/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltakat a belterületi ingatlantulajdonosok túlnyomó része alkalmazta, kaszálta az ingatlana előtti, melletti területet és tisztította a vízelvezető árkot és az általa parkolónak használt területet.

Köszönet ezúton is érte, bízunk a megértésben, de az önkormányzat által megbízott dolgozók csak a kötelezően ellátott feladatok után tud azokon a helyeken zöldterület karbantartást végezni, ahol nagyon idős a tulajdonos, vagy számunkra is szinte elérhetetlen ingatlanhasználó található.

A belterületi fejlesztések miatt csökkentett területen kerül elhelyezésre virág. Jó néhány településen már szépen működik a dolog, mi kísérleti jelleggel fognánk neki, hogy jelentkezőket várunk, akik egy-egy virágládát, egy-egy falatnyi közterületet gondoznának. Jelentkezni május 22-26-ig a faluházban lehet egy-egy helyszín megjelölésével.

Külön értesítést kap minden háztartás az idei lomtalanításról. Az ingatlanonként! mennyiséget a helyi köztisztasági rendelet 100 kg/ingatlan mennyiségben határozza meg, kérjük ennek figyelembe vételét.

Schumacher József
polgármester