Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő – és munkagépek beszerzése

 

Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő – és munkagépek beszerzése
Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-16
Kedvezményezett: Balatoncsicsó Község Önkormányzata
Projekt címe: Balatoncsicsó-Monoszló külterületi közutak felújítása
Projekt azonosítója: 1826456327
Projekt megvalósításának időszaka: 2018. 03. 22. – 2019. 09. 30.
Projekt elszámolható költségei: 108 436 314 Ft
Támogatás összege: 92 170 848 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 85 %

Projekt célja

Balatoncsicsó és Monoszló külterületi közútjainak felújításának átfogó célja a mikro-térség lakói, gazdálkodói érdekében a közlekedési infrastruktúrája javítása, a meglévő műszaki problémák megoldása, az utak fenntarthatóságának erősítése. Az útfejlesztés részcéljai:

  • a helyi gazdaság fejlődésének támogatását;
  • a földrajzi mobilitás, közlekedés elősegítése, ez által
    • hozzájárulás az alapvető szolgáltatások könnyebb eléréséhez,
    • a turizmus erősödésének támogatása.

Projekt bemutatása

A projekt keretében Balatoncsicsó Község Önkormányzata és Monoszló Község Önkormányzata konzorciumi együttműködésben valósítja meg a falvak külterületi úthálózati elemeinek innovatív és fenntartható fejlesztését.

A beruházás három megvalósítási helyszínt érint, melyek közül a legnagyobb léptékű a falvakat összekötő út (Balatoncsicsó hrsz 052, Monoszló hrsz 0175). A másik két helyszín mindkét település esetében három helyrajzi számon fekvő földutat foglal magába (Balatoncsicsó: hrsz 055/3, 058, 1266, Monoszló: hrsz 029, 032, 052).

Az utak a helyi adottságokat figyelembe véve kétirányú közlekedést tesznek lehetővé, szükség szerint kitérő öblök kerülnek kialakításra. A rossz állapotú, csapadékvíz-problémás földutak közül a településközi út szilárd burkolattal, míg két út földútként újul meg, melyekről közvetlenül és – a gyűjtőút jelleg miatt közvetetten is – nagyszámú gazdasági ingatlan közelíthető meg személygépjárművekkel, nagy értékű munkagépekkel biztonságosan, ezzel támogatva a gazdálkodók munkavégzését, fejlődését

Az elérhetőség javulásával erősödnek a mikrotérségi kapcsolatok, szükségtelenné válik hosszabb kerülőutak igénybevétele, ezáltal csökken a környezeti terhelés. Javul a mikrotérség turisztikai elérhetősége személygépjárművel és kerékpárral is.

A fejlesztés során mindösszesen 10537 m2 útfelület felújítására kerül sor, 6461 m2 útfelület kap aszfaltburkolatot, 4076 m2 útfelület két réteg felületi bevonatot.

Kivitelezési szerződések: