Közlemény óvodai ügyelet megszervezéséről

A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet az óvodai ügyelet kötelező biztosítását rendeli el 2020.04.30-tól.

Ennek értelmében 2020. április 30-tól az ügyeletet azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

Az ügyeletet kiscsoportos formában lehet megszervezni, legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosított csoportonként. A helyi adottságoknak megfelelően 2 óvodai csoport ügyeleti ellátását tudjuk megszervezni, összesen 10 gyermeket fogadhatunk.

Abban az esetben, ha az igény meghaladja az 10 főt, előnyt élveznek a munkaviszonnyal rendelkező szülők gyermekei.

Igénybejelentések rendje:

  • Minden héten csütörtök 12.00 óráig történik a következő hétre vonatkozólag.

Igénybejelentés tehető a következő elérhetőségeken:

Szentantalfa, 2020.04.29.

Bartalos Richárdné
óvodavezető