Közlemény a Balatoncsicsó 96 hrsz-ú közterület elnevezéséről

Tisztelt Lakosság!

Balatoncsicsó község 96 hrsz-ú, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kivett közterület elnevezésű ingatlanja nem rendelkezik közterület elnevezéssel.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a közterületek elnevezése a képviselő-testület feladata. A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a értelmében a közterület elnevezésére az alábbi javaslatot teszem:

hrsz.javaslat
96Akácfa utca

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elnevezéssel kapcsolatos véleményüket a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltsége (Szentantalfa, Fő u. 39.) postacímére vagy a e-mail címre 2023. március 16-ig tudják megküldeni.

A képviselő-testület a beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során mérlegeli.

Balatoncsicsó, 2023. február 28.

Schumacher József
polgármester