Képviselő-testületi ülés – 2022. február 28.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés kezdete: 2022. február 28. (hétfő) 14.00 óra
Az ülés helye: Faluház, Balatoncsicsó, Fő u. 25.

Napirend:

 1. Balatoncsicsó Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet: 1_2022 évi költségvetés Balatoncsicsó (PDF, 552 kb)
 2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet: 2_2021 évi költségvetés módosítás Balatoncsicsó (PDF, 479 kb)
 3. Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet: 3_Közbeszerzési terv elfogadása (DOC, 22 kb)
 4. A Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2022-2036 időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének módosítása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet: 4_Gördülő fejlesztési terv módosítása (DOC, 22 kb)
 5. Ajánlatok elbírálása az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021” című pályázat megvalósítása céljából
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet: 5_Ajánlatok elbírálása útfelújítás (DOC, 23 kb)
 6. A közművelődési alapszolgáltatás 2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet: 6_Közművelődési szolgáltatási terv 2022 (DOC, 24 kb)
 7. 2021. évi beszámoló a háziorvosi ellátás személyi és tárgyi feltételeiről
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet: 7_Háziorvosi beszámoló 2021 (DOC, 84 kb)
 8. 2021. évi beszámoló a védőnői szolgálat személyi és tárgyi feltételeiről
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet: 8_Beszámoló – védőnő (DOC, 24 kb)
 9. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet: 9_Polgármester szabadságtervének jóváhagyása (DOC, 25 kb)
 10. Vegyes ügyek

További dokumentumok: