Képviselő-testületi ülés – 2021. március 24.

Az ülés kezdete: 2021. március 24. (szerda)

Polgármesteri döntések:

4/2021. (III.24.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet elfogadom és 4/2021. (III.24.) számon az önkormányzati rendeletek közé iktatom (DOC, 15 kb)

28/2021. (III.24.) önkormányzati határozat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a alapján az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervét elfogadom (DOC, 15 kb)

29/2021. (III.24.) önkormányzati határozat a 1266 hrsz-ú út és a Fenyves-hegyi ingatlanok közötti átjárás biztosítása érdekében a Balatoncsicsó 060/4 és 057/2 hrsz-ú ingatlanokra átjárási szolgalmi jog bejegyzése kapcsán indult eljárásban a tulajdonosok jogi képviselője által tett, az érintett ingatlanokból telekalakítással létrejövő ingatlanrész visszterhes vagyonátruházására vonatkozó ajánlatot nem fogadom el (DOC, 15 kb)