Képviselő-testületi ülés – 2021. január 28.

Az ülés kezdete: 2021. január 28. (csütörtök)

Polgármesteri döntések:

1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadom (DOC, 15 kb)

1/2021. (I.29.) önkormányzati határozat a 2019. évi költségvetési maradvány korrekcióját jóváhagyom, és a maradvány összegét 68.241.474 Ft-ban állapítom meg (DOC, 14 kb)

2/2021. (I.29.) önkormányzati határozat az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések üzemeltetésére fizetendő szolgáltatási díj 2021. január 1. napjától való emelésének tárgyában hozott 80/2020. (XI.27.) Bcs. önkormányzati határozatot visszavonom (DOC, 14 kb)

3/2021. (I.29.) önkormányzati határozat a Balatonfüredi Tankerületi Központ által összeállított, Balatoncsicsó Község közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárral egyetértek (DOC, 14 kb)

4/2021. (I.29.) önkormányzati határozat Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról (DOC, 14 kb)

5/2021. (I.29.) önkormányzati határozat a Laposa Műhely Kft. által elkészített „Nivegy-völgyi települések – Tagyon, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Óbudavár – településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata 2020” című dokumentumot megismertem, azt elfogadom (DOC, 14 kb)

6/2021. (I.29.) önkormányzati határozat a Balatoncsicsó 129/29 hrsz-ú ingatlan adásvétele tárgyában 2016. február 26. napján létrejött szerződésben a beépítési kötelezettség teljesítésére megállapított határidőt Dobossy Timót vevő határidőben benyújtott kérelmére 2025. február 28. napjáig meghosszabbítom (DOC, 14 kb)