Képviselő-testületi ülés – 2021. február 19.

Az ülés kezdete: 2021. február 19. (péntek)

Polgármesteri döntések:

21/2021. (II.19.) önkormányzati határozat az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az előterjesztés E/1. melléklete szerint fogadom el (DOC, 14 kb)

2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadom (DOC, 15 kb)

3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról (DOC, 14 kb)

22/2021. (II.19.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az 1. melléklet szerint elfogadásáról (DOC, 14 kb)

23/2021. (II.19.) önkormányzati határozat Schumacher József polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről (DOC, 16 kb)

24/2021. (II.19.) önkormányzati határozat a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról (DOC, 14 kb)

25/2021. (II.19.) önkormányzati határozat a 2020. évi falugondnoki tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról (DOC, 14 kb)

26/2021. (II.19.) önkormányzati határozat a háziorvosi szolgálat munkájáról, a háziorvosi ellátás személyi és tárgyi feltételeiről szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról (DOC, 14 kb)

27/2021. (II.19.) önkormányzati határozat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a 20/2019. (II.25.) Bcs. önkormányzati határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programról (DOC, 15 kb)