Képviselő-testületi ülés – 2020. november 27.

Az ülés kezdete: 2020. november 27. (péntek)

Polgármesteri döntések:

80/2020. (XI.27.) önkormányzati határozat az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések üzemeltetésére fizetendő szolgáltatási díjat megállapításáról 2021. január 1. napjától (DOC, 14 kb)

81/2020. (XI.27.) önkormányzati határozat az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzése kapcsán érkezett figyelemfelhívó levelet tudomásul veszem, azt elfogadom és a szükséges intézkedéseket megteszem (DOC, 14 kb)

82/2020. (XI.27.) önkormányzati határozat a Balatoncsicsó Község Önkormányzata tulajdonában lévő Balatoncsicsó 66 hrsz-ú, természetben a Fő u. 25. szám alatti közösségi ház megnevezésű ingatlant illető, a Balatoncsicsó 67 hrsz-ú, természetben Liliom u. 6. sz. alatti lakóház és udvar megnevezésű ingatlant terhelő átjárási szolgalmi jog és útszolgalmi jog törléséhez hozzájárulok (DOC, 15 kb)