Képviselő-testületi ülés – 2020. november 16.

Az ülés kezdete: 2020. november 16. (hétfő)

Polgármesteri döntések:

70/2020. (XI.16.) önkormányzati határozat a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közösen meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a b) pályázati célra, sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő Szentantalfa 036/8 helyrajzi számú szabadtéri sportpálya felújítására bruttó 6.999.433 Ft összköltséggel benyújtott pályázatot visszavonom (DOC, 15 kb)

71/2020. (XI.16.) önkormányzati határozat a Faluház homlokzati falak hőszigetelési munkáihoz, és a külső fafelületek javításához, felújításához szükséges építőanyag beszerzésre a Szőke és társa Bt (8253 Révfülöp, Szőlőskert ltp. 27., adószám: 27260180-2-19) által adott összesen bruttó 2.257.285 Ft összegű ajánlatot elfogadom (DOC, 14 kb)

72/2020. (XI.16.) önkormányzati határozat a Faluház tetőterének szigetelésére a Silver Insulation System Kft. (1042 Budapest, Árpád út 42., adószám: 23545863-2-41) által adott összesen bruttó 1.281.303 Ft összegű ajánlatot elfogadom (DOC, 14 kb)

73/2020. (XI.16.) önkormányzati határozat a Faluházban az egyszerűsített gázkészülék cseréjére és kiegészítő munkáira, a közösségi helyiség padozat cseréjére, a korlátrendszer és védőrácsozat kiépítésére, a szigetelés utáni szerelvényezési munkákra és a csapadék-és ivóvíz rendszer cseréjére ajánlattételre felkérésről (DOC, 15 kb)

74/2020. (XI.16.) önkormányzati határozat a 2020. szeptember 28. napján megindított, a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz szükséges beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítom, egyidejűleg ajánlattételre felkérésről (DOC, 15 kb)

75/2020. (XI.16.) önkormányzati határozat az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján normatív települési támogatást állapítok meg a Balatoncsicsó községben életvitelszerűen élő és lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, öregségi nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülők számára a karácsonyi ünnepekkel kapcsolatos kiadások fedezése érdekében (DOC, 15 kb)

76/2020. (XI.16.) önkormányzati határozat a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális együttműködéshez csatlakozom és az 1 euró/lakos/év összegű pénzügyi hozzájárulást az éves költségvetési rendeletekben biztosítom (DOC, 14 kb)