Képviselő-testületi ülés – 2020. február 27.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés kezdete: 2020. február 25. (kedd) 16.15 óra
Az ülés helye: Faluház, Balatoncsicsó, Fő u. 25.

Napirend:

 1. Balatoncsicsó Község Önkormányzata középtávú tervének, valamint a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  1_2020 évi kv-ről előterjesztés Balatoncsicsó jó (PDF, 871 kb)
 2. A falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet megalkotása, és a falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának elfogadása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  2_Falugondnoki rendelet és szakmai program (PDF, 598 kb)
 3. Ajánlatok elbírálása a „Falu és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című pályázat megvalósítása céljából
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  3_Ajánlatokról döntés projektmen (PDF, 167 kb)
 4. A Faluház klímaberendezésének beszerelésére érkezett ajánlatok elbírálása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  4_Ajánlatokról döntés klíma (PDF, 166 kb)
 5. Beszámoló az elmúlt időszak óta történtekről
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
 6. Vegyes ügyek

További dokumentumok: