Képviselő-testületi ülés – 2020. december 14.

Az ülés kezdete: 2020. december 14. (hétfő)

Polgármesteri döntések:

11/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 11/2017. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadom (DOC, 14 kb)

83/2020. (XII.11.) önkormányzati határozat a Faluház egyszerűsített gázkészülék cseréjére és kiegészítő munkáira, a közösségi helyiség padozat cseréjére, a korlátrendszer és védőrácsozat kiépítésére, a szigetelés utáni szerelvényezési munkákra és a csapadék-és ivóvíz rendszer cseréjére a Gasztrovin 2003 Kft. (8272 Balatoncsicsó, Fűzfa u. 7., adószám: 13179700-2-19) által adott összesen bruttó 1.959.864 Ft összegű ajánlatot fogadom el (DOC, 15 kb)

84/2020. (XII.11.) önkormányzati határozat a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz a Szentjakabfai Erdőbirtokossági Társulat (8272 Szentjakabfa, Kenderföldi u. 2., adószám: 11525545-1-19) által adott összesen bruttó 532.000 Ft összegű ajánlatot fogadom el (DOC, 15 kb)

85/2020. (XII.11.) önkormányzati határozat a Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. melléklete szerint, és ezzel együtt az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadom (DOC, 14 kb)