Képviselő-testületi ülés – 2019. augusztus 29.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés kezdete: 2019. augusztus 29. (csütörtök) 16.15 óra
Az ülés helye: Faluház, Balatoncsicsó, Fő u. 25.

Napirend:

 1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előterjesztő: dr. Rozgonyi Viktória jegyző, HVI vezetője
  Melléklet:
  1_HVB tagjainak megválasztása (PDF, 182 kb)
 2. A Balatoncsicsó 052 hrsz-ú ingatlan művelési ágának módosítása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  2_Művelési ág változtatás (PDF, 167 kb)
 3. A Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű-rendszer 15 éves (2020-2034) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  3_Gördülő fejlesztési terv elfogadása (PDF, 3 mb)
 4. Gazdasági szereplők kiválasztása ajánlatkérés céljából a Faluház felújításához (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
 5. Beszámoló az elmúlt időszak óta történtekről
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
 6. Vegyes ügyek

További dokumentumok: