Képviselő-testületi ülés – 2018. október 26.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés kezdete: 2018. október 26. (péntek) 12.00 óra
Az ülés helye: Faluház, Balatoncsicsó, Fő u. 25.

Napirend:

 1. Döntés a Nivegy-völgyi Szennyvíz-Csatornázási- és Kezelési Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről.
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  1_Szennyvíztársulás-megszüntetése.doc (DOC, 61 kb)
 2. A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  2_Társulási megállapodás mód EÜ (DOC, 44 kb)
 3. A háziorvosi ellátás tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítása.
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  3_Feladat-ellátási szerződés módosítása (DOC, 22 kb)
  Egészségügyi körzetek mód (DOC, 28 kb)
 4. Pályázat kiírása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére.
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  4_Pályázat nem közművel szennyvízre (DOC, 42 kb)
 5. A Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester
  Melléklet:
  5_Közbeszerzési Szabályzat_Balatoncsicso (DOC, 62 kb)
 6. Beszámoló az elmúlt időszak óta történtekről.
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester

Vegyes ügyek

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

 1. Középiskolai szociális tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmek elbírálása.
  Előterjesztő: Schumacher József polgármester

További dokumentumok: