Kéményseprés – 2015. október 1-7.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. október 1. – 2015. október 7. között Balatoncsicsó településen a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkákat végezzük. Kérjük a 2012. évi XC. törvényben és a 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletben kötelezően előírt közszolgáltatás elvégzéséhez az ingatlanba történő bejutást és az ellenőrzés/tisztítás feltételeit biztosítani szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatás díját a munkavégzést követően a helyszínen készpénzzel kell kiegyenlíteni! Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy akinél a kiértesítés ellenére a munkát nem tudjuk elvégezni, a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet l.§ (2) e). pontja értelmében soron kívül értesíteni fogjuk az első fokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót.

Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Kéményseprési Üzem 01
8201 Veszprém, Házgyári út 1. Pf.: 1155