Részvételi feltételek

Megrendelés, lemondás

 • A megrendelést írásban (online a honlapról, e-mail) kérjük megküldeni, tartalékidőpont megjelölésével.
 • A visszaigazolás márciustól folyamatosan történik.
 • A megrendelő a visszaigazolást követő 8 napon belül foglalóként a megrendelt szállás szolgáltatás 30%- át köteles befizetni (Bankszámlaszáma: 73200031-11259552 Takarék Bank), a közlemény rovatba a „IfiSzálló – …………/2020” feltüntetésével.
 • A megrendelés módosítását, lemondását csak írásban fogadjuk el.
 • A megrendelő a kirándulás, üdülés kezdőnapja előtt 30-15 nappal az igényelt szolgáltatást 30 % lemondási díj (kezelési költség) ellenében módosíthatja, ill. mondhatja le.
 • A program kezdőnapja előtti 14-8. napon történő lemondás, módosítás esetén a részvételi díj 50%- a kerül számlázásra.
 • Írásban történő lemondás, módosítás elmaradása, ill. meg nem jelenés esetén a megrendelt szállásdíj, az étkezési díj, ill. a részvételi díj 100%- a számlázásra kerül.
 • Amennyiben a módosítás kedvezményeket is érint, úgy automatikusan a módosított adatok szerinti kedvezmény illeti meg a megrendelőt.
 • A szolgáltató nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha a vendég valamely szolgáltatást, saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerülő okból nem vett igénybe.
 • Csoportok kísérése, gyermekfelügyelet biztosítása a megrendelő felelőssége és költsége. A program teljesítése során a megrendelő, illetve annak vendégei, csoportjai által okozott kárért a megrendelő közvetlenül tartozik felelősséggel. Az esetleges káresetek a leltári tárgyakban, berendezésekben, eszközökben írásos jegyzőkönyv formájában kerül rögzítésre, melynek ellenértéke a helyszínen készpénzben kerül kiegyenlítésre, legkésőbb az elutazást megelőző nap 12 órájáig.
 • A megrendelő poggyászának és értéktárgyainak őriztetéséről, felügyeletéről a megrendelő gondoskodik.

Kedvezmények

 • Diákcsoport kedvezmény: minimum 3 éjszakás tartózkodás esetén minden 20. fő után 1 fő számára a szállás ingyenes.
 • Családi kedvezmény: a szülőkkel egy szobában történő elhelyezés esetén 3 éves korig a szállás ingyenes, 3-10 év között 50% kedvezmény.

Házirend

 • Minden év április 1. és október 15. között.

  Szállás elfoglalása: érkezés napján 15 órától

  Szállás elhagyása: távozás napján 10 óráig

  Külön kérelem esetén előbbi érkezésre és későbbi távozásra mód nyílik.

  • Az ifjúsági szálló helyiségeit (szobák, közös helyiségek, étkező) a nyitvatartási idő alatt az alaptevékenységgel összefüggő célokra a szálló vendégek, az önkormányzati intézmények és a község civil szerveződései – rendszeres programok kivételével – ingyenesen használhatják.
  • A csoportvezető felelős a csoport tagjainak biztonságáért, magatartásáért, tevékenységéért, a házirend betartatásáért.
  • A személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
  • Az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni.
  • Vendégeink a szálláshelyre a ténylegesen kifizetett létszámon felül más személyt nem fogadhatnak be. E rendelkezés megsértése esetén az önkormányzat jogosult azonnali hatállyal a vendéget a szálláshelyről kizárni és kártérítésként a már kifizetett díj jogosultságát fenntartani.
  • Vendégeink kutyát vagy egyéb kedvtelésből tartott háziállatot csak a kijelölt szálláshelyekre a szabályzatban előírtaknak megfelelően hozhatnak magukkal.
  • Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
  • Alkoholt 18 éven aluliak nem fogyaszthatnak.
  • Este 22 órától reggel 7 óráig legyenek tekintettel azokra a vendégeinkre, akik pihenni, aludni szeretnének.
  • A szobák felszerelési tárgyait az épületből kivinni nem szabad.
  • Amennyiben elhagyják az épületet, kérjük, csukják be az ablakokat, kapcsolják le a villanyokat, zárják el a vízcsapokat.

   

  A szálláshely használatának általános szabályai:

  • Az Ifjúsági szállást csak az önkormányzat munkatársai nyithatják ki a csoport érkezésekor és zárhatják be annak távozásakor.
  • A kulcsokat minden esetben a csoportkísérő felnőttnek kell átadni egy a csoport rendelését is tartalmazó nyomtatványon, mellyel aláírásával nyilatkozik a szabályzat elolvasásáról és annak betartatásáról.
  • Ha a vendég bármilyen üzemzavart, vagy keletkezett kárt észlel, köteles bejelenteni az önkormányzat munkatársának.