Hirdetmény súlykorlátozás feloldásáról

Balatoncsicsó Község Önkormányzata 2020. március 23-án 10.00 órától a Balatoncsicsó 0226/20. és 1775. helyrajzi számú közutakon elrendelt ideiglenes súlykorlátozást feloldja.

Továbbra is fennmarad viszont a korlátozás a 0239/1. hrsz-ú közút  0226/20. hrsz-ú közút (meliorációs közút) csatlakozásáig.

Felhívjuk a közlekedők figyelmét, hogy tartsák be a közutakra vonatkozó jogszabályi előírásokat!

Szállítási tevékenységet, mely nem mezőgazdasági és saját célú, csak és kizárólag a megfelelő engedéllyel rendelkező gépjárművek és gépjárművezetők végezhetnek!