Gyakran ismételt kérdések a lakosság részéről

TISZTELT LAKOSSÁG!
TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

A közelmúltban jó néhány olyan észrevétel, kérdés érkezett, melyre Gyakran Ismételt Kérdések formájában válaszolunk.

 1. Hol lehet megtekinteni a készülő településrendezési tervet?
  Jelenleg a javaslatok, igények összegyűjtése folyik. Ezeket figyelembe véve a törvényi keretek között elkészülte és jóváhagyása 1,5-2 év.
 2. A belterületre szól a rendezési terv, vagy érinti a zártkerti ingatlanokat is?
  Balatoncsicsó közigazgatási területe 1319.7316 hektár, ezen belül 175 földrészlet a belterület 23.1397 hektár, külterület 698 földrészlet 1165.2616 hektár, zártkert 460 földrészlet 131.3303 hektár, a felsorolt összes földrészletet érinti, összesen 1333 db-ot.
 3. Be kell-e jelenteni  kell-e építési engedélyt kérni tetőhéjazat, nyílászárók cseréjére, térkövezésre, támfal építésre, kémény és épületbontásra,  bel- és külterületi bontásra építésre?
  Fentiek eldöntéséhez kérje építész szakmai segítségét, vagy vegye fel a kapcsolatot az illetékes építésügyi hatósággal , 2020. március 1-től a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (8230 Balatonfüred, Felső köz 2., Tel.: 87-795-077)
  Településképi bejelentés és településképi vélemény ügyében pedig az önkormányzat főépítészével, e-mail:, .
  Az érvényben lévő településrendezési terv, települési arculati kézikönyv, településképi rendelet a község honlapján megtalálhatók.
 4. Kinek a hatásköre az elhanyagolt zártkerti, külterületi ingatlanok ügyei?
  Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 8230 Balatonfüred, Felső köz 2., Tel: 87/581-190.
  Nivegy-völgyi Hegyközség 8272 Balatoncsicsó, Fő u. 25., telefon 87/479-116.
 5. Az egyedi szennyvízkezelő berendezéssel nem rendelkező ingatlanokról ki végezheti a folyékony hulladék elszállítását?
  Balatoncsicsó bel- és külterületén Szentantalfa Község Önkormányzata a közszolgáltató.
  Tel.: 06/70-317-2251 (Munkaidő alatt elérhető; 08.00-15.00)
 6. Valóban tilos lesz az avar, zöldhulladék égetése 2021. január 1-től?
  Igen, általánossá válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban.
 7. Van-e és mekkora mértékű az idegenforgalmi adó Balatoncsicsó településen, hol tekinthető meg a kereskedelmi szálláshelyek listája?
  2020. január 1-től került bevezetésre 300,- Ft/nap/fő, melyet a járvány idején hozott jogszabályok alapján nem kell megfizetni, de a bejelentési kötelezettség fennmaradt. A bejelentési kötelezettség alapján van ígéret, hogy 2021-ben a gazdaság állapotától függően ún. VIS MAIOR keretből pótolják a kiesett összeget.
  A község honlapján 19 bejegyzett szállásadó van Balatoncsicsó község közigazgatási területén, az engedéllyel nem rendelkező, de szálláskiadással foglalkozók ellenőrzését a hatáskörrel rendelkező hivatalok végzik, a község önkormányzata ilyen hatáskörrel nem rendelkezik.
 8. Milyen feladatai vannak bel- és külterületen az ingatlantulajdonosoknak a közterület tisztán-tartása vonatkozásában?
  A feladatokat a 13/2017.(XI.27.) számú rendelet tartalmazza. A legfontosabbakat a  7. § 1-8. pontok tartalmazzák:

5. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

7. §

(1) Az ingatlan előtti járda (gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed) tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége.

(2) A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gyom kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(3)   A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának.

(4) Járműbehajtók átereszeinek építése, és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának kötelessége.

(5) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos.

(6)   A település területén lévő élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba, talajba, vízbázisba tisztítatlan vagy szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos.

(7) A település közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(8) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos.

Külterületen a hatáskörrel rendelkező szakhatóságok járnak el.

 1. Van-e helyi rendelet a közterület használat szabályairól, a díjfizetés mértékéről?
  Igen, a 3/2019. (IV.5.) önkormányzati rendelet megtalálható a település honlapján és a Nemzeti Jogszabálytárban is. (njt.hu)
 2. Hol tekinthető meg egy cég, egyéni vállalkozó engedélyes tevékenységi köre?
  Az önkormányzat nem rendelkezik teljes körű nyilvántartással.
  Országos adatbázis, a Céginfó és az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartás lekérdező felület.

 

Tisztelt Címzett!

Fenti kérdésekre az érvényben lévő jogszabályok, rendeletek szerint  próbáltunk válaszolni, további észrevételeit, kérdéseit szíveskedjen írásban a , vagy a e-mail címre megküldeni.

Balatoncsicsó, 2020. 09. 21.
Balatoncsicsó Község Önkormányzata