Felhívás

Tisztelt Gazdálkodók! Tisztelt Földtulajdonosok!

Az elmúlt időszak esőzései jelentős károkat okoztak a község kül-, és belterületi útjainál és a vízelvezető árkokban egyaránt.

A kárfelmérés során megállapítást nyert, hogy sajnálatos módon az érintett szőlő-, és földtulajdonosok kis része tesz csak eleget „az egyszerűsített terület-alapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások” igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszereinek meghatározásáról szóló 4/2004. (I.13.) FVM rendeletben foglaltaknak.

Táblaszegélyek kialakítása, gondozása eróziónak kitett területeken, 12 %-nál nagyobb lejtésű területen kapás kultúrák termesztése tilos, természetes talajvédelmet szolgáló meglévő zöld sávok megőrzése fontos, a gazdálkodónak gondoskodni kell a használatában lévő gazdasági utak jó állapotának fenntartásáról, valamint a csapadékos idő okozta úthibák kijavításáról.

Az önkormányzat tulajdonában közel 101 km-nyi külterületi közút van, ezek fenntartása az érintett használók, gazdálkodók részére is ad feladatot és kötelezettséget, főleg ha fordulóhelynek használják a közutat.

Kérjük együttműködésüket fentiek alkalmazása ügyében, betartásához az érintett szakhatóságok segítségét fogjuk kérni, amennyiben bizonyíthatóan a nem megfelelő gazdálkodás okoz a faluközösségnek anyagi kárral járó helyreállítási költségeket!

Tisztelettel:
Balatoncsicsó Község Önkormányzata