Elindult a támogatott szociális étkeztetés a nivegy-völgyben

Tisztelt Nivegy-völgyi Lakosok!

Tájékoztatom a települések lakóit, hogy a Nivegy-völgyi Óvodafenntartó Társulás 2015. szeptember 1-től szociális étkeztetés szociális alapszolgáltatást biztosít a nivegy-völgyi rászorultak részére. A társulást, mint fenntartót a Veszprém Megyei Kormányhivatal jogerősen bejegyezte a szolgáltatói nyilvántartásba, így a szociális ebéd térítési díjához állami támogatás vehető igénybe.

Az ebéd – a korábbiaknak megfelelően – továbbra is a Nivegy-völgyi Óvoda Intézmény konyháján, egyéb főzőhelyen készül és az óbudavári falugondnoki szolgálat közreműködésével jut el a rászorulókhoz.

A szociális ebéd igénybevételére való jogosultságot az önkormányzatok szociális rendelete határozza meg. E szerint szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt az igénylőt, aki:

  1. 55. életévét betöltötte,
  2. rokkantsággal összefüggő nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,
  3. egészségi állapota, tartós betegsége, fogyatékossága, pszichiátria, vagy szenvedélybetegsége miatt a napi egyszeri meleg ételt saját maga számára biztosítani nem tudja, 4. hajléktalan.

A 2. pont alapján kérelmezett étkeztetés esetében a rászorultságot a nyugellátást megállapító határozat másolatával, vagy orvos-szakértői vélemény másolatával, a 3. pont esetében háziorvosi igazolással kell bizonyítani.

A szociális étkezés térítési díjáról a társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat, Szentantalfa Község Önkormányzata alkotott rendeletet, mely szerint a szociális ebéd előállítási költsége 673,- Ft/nap, amelyhez naponta 220,- Ft állami támogatás igényelhető. Az intézményi térítési díj házhoz szállítás esetén 453 Ft/nap, szállítás nélkül 376 Ft/nap.

Letölthető tájékoztató: