Közlemény óvodai ügyelet megszervezéséről

A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet az óvodai ügyelet kötelező biztosítását rendeli el 2020.04.30-tól. Ennek értelmében 2020. április 30-tól az ügyeletet azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

Folytatás →

Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöki határozatok – 2020. április 23.

A nemzetiségek jogállásról szóló 2011. évi CLXXIX törvény 153. § (1) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését figyelembe véve, a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a nemzetiségi…

Folytatás →

Polgármesteri határozatok – 2020. április 23.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a települési képviselők előzetes véleményét kikérve az alábbi határozatokat hozom:

Folytatás →

Tájékoztató az idegenforgalmi adó felfüggesztésével kapcsolatban

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató! A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §-a értelmében a 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie.

Folytatás →

Hirdetmény házasságkötésről

A kihirdetett veszélyhelyzetre és a kijárási korlátozásra tekintettel a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken – a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt, annak visszavonásáig – a polgári házasságkötésre kizárólag a közös hivatalhoz tartozó kirendeltségek hivatali helyiségében két tanú jelenlétében kerülhet sor az anyakönyvvezető részvételével.

Folytatás →

Tájékoztató egyedi szennyvíztisztító kis-berendezéssel kapcsolatban

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ingatlantulajdonos! Tájékoztatjuk, hogy az egyedi szennyvízkezelő kis-berendezések felelős üzemeltetője: Balatoncsicsó Község Önkormányzata (8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.) A szennyvízkezelő kis-berendezések karbantartója: Szuhánszki László Telefon: +36-30-506-1764 A berendezés meghibásodása esetén a fenti telefonszámot kell hívni, a karbantartónak 48 órán belül kell a javítást megkezdenie! Balatoncsicsó Község Önkormányzata

Folytatás →

Tájékoztatás mozgáskorlátozott személyek részére

Tisztelt Címzett! A MEOSZ tájékoztatása alapján a vészhelyzettel összefüggő újabb értesítés! Balatoncsicsó község közigazgatási területén élő mozgáskorlátozott személyek – amennyiben segítségre szorulnak – az alábbi elérhetőségeken kérhetnek segítséget: A jelzőrendszer telefonszáma (üzenetrögzítővel rendelkező készülék): +36-87-655-157 E-mail cím:  

Folytatás →