Bontási hirdetmény

Balatoncsicsó Község Önkormányzata a képviselő-testület 99/2016. (XI. 22.) Bcs határozata alapján meghirdeti az 1/1 tulajdonát képező, balatoncsicsói 64 hrsz-ú, Liliom utca 10. szám alatti épületegyüttes bontását.

Az épületek a bontott anyag elviteléért, illetve ellenérték fejében bonthatók el.

Az épületegyüttes bontását a bontási tervdokumentáció szerint, a települési főépítész felügyelete mellett kell elvégezni. A bontás és a bontott anyag elszállításának határideje: 2017. március 31. Az ajánlatok bírálati szempontja: a magasabb összegű ellenszolgáltatás.

Az ingatlan megtekintésére lehetőséget biztosítunk 2017. január 04. 08.00 – 12.00 óra között.

Ajánlattételi határidő: 2017. január 15.

Az ajánlatokat, mely tartalmazza ajánlattevő által a bontott anyagokért fizetendő díj összegét is, postán kérjük benyújtani a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltsége 8272 Szentantalfa Fő u. 39. címre. A szállítási költség a vállalkozót terheli.

A borítékra kérjük ráírni: „Balatoncsicsó épületbontás”. További információ kérhető a 06/70-616-2222 telefonon.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata