Álláshirdetés intézményvezető munkakör betöltésére

Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében intézményvezető (igazgató) munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, és képviseli az intézményt.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balatoncsicsó

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatot írásban, mellékletekkel összefűzött példányban, zárt borítékban kell megküldeni postai úton a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat címére (8272 Szentantalfa, Fő u. 39.), és elektronikusan a email-címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schumacher Zsolt nemzetiségi elnök nyújt a +36-20/493-1216-os telefonszámon.

A pályázónak nyilatkozni kell arról, hogy hozzájárul-e a pályázata nyilvános ülésen való elbírálásához.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., a 2023. évi LII. törvény 2. mellékletében meghatározott szakképzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 4

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség
 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 2023. évi LII. törvény 2. mellékletében meghatározott szakképzettség
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Vezetői program
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.10. 12:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokról az intézményt fenntartó Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.10. 12:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: helyben szokásos módon (hirdetőtábla, www.balatoncsicso.hu, http://csicsosuli.hu/)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.15.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.04.