Álláshirdetés falugondnok munkakör betöltésére

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Falugondnoki feladatok ellátása, munkaköri leírás és szakmai program alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Lényeges feladatok: falugondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása,) a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszer kiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében. Az alapfeladatán túl közreműködik a község közterületeinek tisztántartásában, az önkormányzati épületek takarításában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • legalább szakmunkás végzettség
 • falugondnoki alapképzettség, vagy a képzettség megszerzésének vállalása
 • legalább 3-5 év gépjárművezetői tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
 • büntetlen előélet
 • 3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • balatoncsicsói állandó lakóhely
 • kisgépkezelői OKJ bizonyítvány, műszaki ismeret
 • jó kapcsolatteremtő képesség, segítőkészség
 • önálló munkavégzés, felelősségtudat, terhelhetőség, megbízhatóság, pontosság,

Elvárt kompetenciák:

 • helyismeret,
 • jó írásbeli kifejezőkészség,
 • felhasználói szintű számítógép-ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okmány másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • érvényes gépjárművezetői engedély másolata
 • falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, és a feladat ellátásához szükséges képesítést megszerzi,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • nyilatkozat arról, hogy a próbaidőt vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. április 15. napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schumacher József polgármester nyújt a +36-20-222-50-32 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Balatoncsicsó Község Önkormányzata képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Önkormányzat hirdetőtáblája: 2020. március 6.
 • Balatoncsicsó község honlapja: 2020. március 6.
 • A KÖZIGÁLLÁS honlapon publikálási időpontja: 2020. március 6.