Álláshirdetés adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 8272 Szentantalfa, Fő utca 39.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi önkormányzati rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások, adatbejelentések feldolgozása, ezekkel kapcsolatos döntések előkészítése, bejelentések, kérelmek intézése. Adókönyvelési, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ügyfelekkel való kapcsolattartás. Adókötelezettségek elmulasztása esetén megfelelő szankciók alkalmazása. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjának való megfelelés I. vagy II. besorolási osztályban
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • ASP ismerete
 • ECDL
 • német vagy angol nyelv ismerete
 • közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető

A jelentkezés benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2021. február 5.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt dr. Varga Viktória jegyző nyújt a 30/479-79-47 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A beérkezett jelentkezés alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2021. február 10.

Az álláshirdetés közzétételének helye: