„Balatoncsicsó Fennmaradásáért” Közalapítvány

A „Balatoncsicsó Fennmaradásáért” Közalapítványt 2004-ben a Balatoncsicsói Német Kisebbségi Települési Önkormányzat alapította, a Veszprém Megyei Bíróság Pk 60 141/2004/4. számú határozatával vette nyilvántartásba. A közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet.

A közalapítvány neve:
„Balatoncsicsó Fennmaradásáért” Közalapítvány

Célja:
Minden olyan közhasznú tevékenység támogatása – függetlenül a Közalapítványhoz kapcsolódó tagsági viszonytól -, amely Balatoncsicsó község fennmaradását, fejlődését, természeti és társadalmi értékeinek megőrzését szolgálja.

Székhelye:
8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

Adószáma:
18937693-1-19

Bankszámla száma:
Kinizsi Bank 73200031-11267377

Alapítványunk közhasznú tevékenységei az alábbiak:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • műemlékvédelem
 • természetvédelem
 • környezetvédelem
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 • hátrányos helyzetű csoportok, különösképpen a három és több gyermekes családok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • sport (kivéve a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység)
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás
 • rehabilitációs foglalkoztatás
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
 • euro-atlanti integráció elősegítése
 • belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység

A Közalapítvány kuratóriuma:

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Letölthető alapító okirat:

A közalapítvány az alapító okiratban foglaltak szerint működik.

Ajánló: