Bontási hirdetmény

Balatoncsicsó Község Önkormányzata a képviselő-testület 99/2016. (XI. 22.) Bcs határozata alapján meghirdeti az 1/1 tulajdonát képező, balatoncsicsói 64 hrsz-ú, Liliom utca 10. szám alatti épületegyüttes bontását. Az épületek a bontott anyag elviteléért, illetve ellenérték fejében bonthatók el. Az épületegyüttes bontását a bontási tervdokumentáció szerint, a települési főépítész felügyelete mellett kell elvégezni. A bontás és a…

Folytatás →

Gratulálunk!

Több mint 12 ezer aktív hazai ügyvéd közül a 100 legjobb közé került Dr. P. Horváth István balatoncsicsói kötődésű ügyvéd 2016-ban. Ügyvéd Úr hosszú évek óta támogatója községünknek, jótékonysági koncerteket szervezett, elévülhetetlen érdemei vannak a játszótér létrehozásában. Önkormányzatunk részére ingyenesen ad évek óta munkajogi kérdésekben tanácsokat. További munkájához ezúton kívánunk jó egészséget és sikereket!

Folytatás →

Hirdetmény tűzifa támogatásról

Balatoncsicsó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról 4/2016. (III. 04.) önkormányzati rendeletének 13/A §-ában foglaltakra tekintettel szociális célú tűzifát biztosít azoknak a fával tüzelő személyeknek/családoknak, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (57.000 Ft/fő), egyedül élő és gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő…

Folytatás →

Adventi kézműves-foglalkozás – 2016. november 25.

November utolsó péntekére meghirdetett adventi kézműves foglalkozásra a vártnál kicsit kevesebben tudtak eljönni. Ettől függetlenül, akik részt vettünk ezen a foglalkozáson nagyon jól éreztük magunkat. Németh Zsuzsa és Rab Márta segítségével megtudtuk hogyan lehet egy színes kartonpapírt némi színes fonallal úgy körbe „tekerni”, hogy abból egy nagyon szép karácsonyfadíszt kapjunk; különféle fenyő- és zöld ágakból,…

Folytatás →

Lampionos felvonulás – 2016. november 14.

Ez a rendezvény is hagyománynak számít, évek óta a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezi a településen élő gyermekek és felnőttek számára. A kis lámpással a gyerekek és felnőtt kísérőik körbejárják a falut és közben Márton-nappal kapcsolatos dalokat énekelnek magyar és német nyelven. A lámpás felvonulás után a faluházban zsíros-,és lekváros kenyérrel, meleg teával vártuk a kis…

Folytatás →

Képviselő-testületi ülés – 2016. november 16.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata, Óbudavár Község Önkormányzata, Szentantalfa Község Önkormányzata, Szentjakabfa Község Önkormányzata, Tagyon Község Önkormányzata együttes nyilvános képviselő-testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház, Szentantalfa, Kút utca 1. Az ülés kezdete: 2016. november 16. (szerda) 16.00 óra

Folytatás →